Witgoed

Het mooie van techniek is dat het altijd in beweging is. Er wordt iets gecreëerd, en al gaande het proces vinden er verbeteringen plaats.
En ja, onderweg kan er ook wel eens wat falen.
Een kritische kijk naar kostprijs en telkens veranderende milieuvriendelijke materialen, vernieuwde besparende maatregelen t.o.v. energieverbruik kunnen er in de praktijk onvoorziene gebreken ontstaan.

In mijn job in de techniek is het mijn taak het stukje falend techniek te verhelpen. Echter de gebruiker is soms ook debet aan een falend proces. Door onwetendheid en niet lezen van een gebruiksaanwijzing kan het voorkomen dat het een en ander niet naar behoren functioneert. Frappant is wel dat met intrede van de artificial intelligence de gemiddelde mens de eenvoudige oplossingen niet meer ziet. De theoretische mens denkt over het algemeen veel te moeilijk. Maar goed dat is niet enkel in de techniek. In meerdere sectoren is dit van invloed. Ook in de zorg kan men met een splinter in de vinger de eerste hulp post bezoeken omdat men weinig zelfredzaam is. En ja het creeert wel een heleboel extra werk en wachttijden 🙁


Het nieuwe werken waarbij de mens veel meer thuis is, ziet en hoort allerlei “problemen” die er eigenlijk niet zijn of altijd al zijn geweest.

Zo valt het ineens op dat de koelkast de gehele dag aan en uit schakelt (bang voor de energierekening). Door de tegenwoordige ledverlichting ziet men ineens ijs / rijpvorming op de achterwand van de koelkast die er altijd al aanwezig is geweest met de koelfase.
Als er teveel wasmiddel in de wasmachine wordt toegediend kan de wastijd langer worden omdat de besturing een extra spoelbeurt inlast om het teveel aan sop weg te werken.

Men hoort geluiden die gewoon bij apparaten of bij een proces horen. Men is helemaal in paniek dat de wasmachine niet functioneert waarbij het niet opvalt dat het gebruikte verlengsnoer met schakelaar en indicatieverlichting is uitgeschakeld.

Zonder na denken wordt er een Classic vaatwasmiddel in de aanbieding gekocht. Maar men is even vergeten dat dit een kaal wasmiddel is zonder stoffen om het water te ontharden en een slechter droog resultaat zal geven dan de eerder gebruikte All in One Multitabsals er geen spoelglans wordt gebruikt.

Jammer dat er niet altijd voor een duurzame oplossing wordt gekozen. Soms worden apparaten weggegooid voor een draadbreukje of een verstopping in een slang. En ja er zijn gevallen dat een toestel wordt afgedankt om een geactiveerd kinderslot of demo modus. Maar goed, nieuwere toegepaste materialen kunnen mileuvriendelijk zijn, ze zijn per defininitie niet beter en of sterker, of gaan langer mee. Bepaalde processen zijn zo uitgeknepen dat zij in ideale omstandigheden functioneren, Maar ja, de omstandigheden zijn niet altijd ideaal, en kunnen dus weer nieuwe fouten creeren.

Zoran Diepstraten.

De eerste generatie keukenapparatuur werd voornamelijk in de kleur wit gefabriceerd vandaar de naam witgoed. Dit in tegenstelling tot het bruingoed waarbij beeld en geluidsapparatuur mee werd bedoeld.

 

De wereld is continue in beweging. Wat vandaag nieuw is kan morgen al weer achterhaald zijn. Zo ook onze witgoedapparatuur. De allereerste apparaten werden geproduceerd toen er in mindere mate op het energieverbruik werd gelet. Van energielabels had men toentertijd nog nooit gehoord. Daarna kwam de wasmachine met de halve belading op de markt en de eco toets. Als dat er niet op zat werd het toestel niet verkocht. De hedendaagse generatie was en vaatwassers gebruiken een fractie van water en energie dan in het verleden. Nadeel is wel dat de (was)processen kritischer zijn geworden. Met minder water en stroom kan een hoeveelheid wasmiddel, spoelglans en/of zout, een groter invloed hebben dan in het verleden. Mede door deze invloeden kunnen er vandaag de dag andere fouten in apparaten ontstaan.

Ten gevolge van lagere temperaturen en een verminderd watergebruik kunnen bijvoorbeeld verstoppingen ontstaan. De onbalansherkenning van een nieuwe generatie wasmachine kan er toe leiden dat het wasgoed ondanks een hoger centrifugetoerental er niet zo droog uitkomt als het oude toestel. Dit laatste is geen fout maar eventueel het gevolg van een iets te zware belading waardoor de logica in de besturing van de wasmachine het eindtoerental reduceert omdat anders het toestel veel te veel schud. Als we denken er goed aan te doen om de vaat voor te spoelen en bijna schoon in de vaatwasser te plaatsen. kan het wasmiddel bijvoorbeeld zijn werk minder goed doen omdat het water dan te zacht is, en kan als een autoprogramma wordt gekozen de vaat er niet al te schoon uit de machine komen. Waarom, omdat de troebelheidssensor denkt “die vaat is schoon, ik hoef niet zo hard te werken”. Met als gevolg het programma wordt ingekort en op een lagere temperatuur wordt gewassen. Ook dit is geen falen van het apparaat, maar het gevolg van een ander gebruik.
En ja, als je als gebruiker enkel naar de procestijden kijkt en vervolgens dan de volle katoenen was op een wolwasprogramma instelt (omdat zo lekker kort programma is) dan kan het was en droogresultaat iets tegenvallen. Zeker als deze was drie maal in de droger moet.

Het mooie van techniek is dat het altijd in beweging is. Er wordt iets gecreëerd, en al gaande het proces vinden er verbeteringen plaats. Onderweg kan er ook wel eens wat falen. Een kritische kijk naar kostprijs en telkens veranderende milieuvriendelijke materialen, besparende maatregelen t.o.v. energieverbruik kunnen toch onvoorziene gebreken tot gevolg hebben. In mijn job in de techniek is het mijn taak het stukje falend techniek te verhelpen.