Tag archieven: energiezuinig afwassen

Veelvuldig kort en minder warm wassen zal resulteren in waterniveau-fouten.

Met de stijgende energieprijzen kan het aantrekkelijk zijn om de vaatwasser dusdanig in te stellen dat programma’s worden gekozen met (te) lage temperaturen. Ook het verkorten van het wasprogramma geniet de voorkeur. Dit is zuiniger in gebruik.
Echter is er een grote kans dat er resten in de vaatwasser achterblijven die niet geheel op zullen lossen en/of af worden gevoerd.

Deze resten kunnen de waterhuishouding van de vaatwasser verkeerd beïnvloeden waardoor er een waterniveau fout kan ontstaan.
De besturing zou kunnen blijven afpompen omdat er geen signaal wordt ontvangen dat al het water al is afgevoerd.

Achtergebleven etensresten tonen een verkeerd programmagebruik.

Voor een juiste afbraak en afvoer van etensresten is een minimale temperatuur en was intensiteit nodig.
Korte minder warme wasprogramma’s voldoen hier over het algemeen niet aan! Ook kan het merk wasmiddel verschil geven in de afbraak van etensresten.

Veelvuldig wassen op het eco programma is niet zaligmakend
Of we kunnen koken in de vaatwasser?……….. Een doorgespoten / gereinigde luchtkamer geeft een prima bouillon.