Printplaat reparatie.

Soms ben je gehecht aan een functioneel toestel. Een toestel met een mooie groot duidelijk display en gemakkelijk te bedienen vertrouwde tiptoetsen. Indien onderdelen niet meer leverbaar zijn kunnen ze alsnog duurzaam hersteld / gerepareerd worden. Een nieuw chip of transistor, en er is weer leven in de brouwerij.

Reparaties kunnen ook op componentniveau geschieden indien deze niet meer voorradig zijn.

Bij een reparatie op componentniveau is het mogelijk het (oude) trouwe toestel weer in gebruik te kunnen nemen.
Probeer altijd eerst zelf een toestel te resetten door deze spanningsloos te maken. Het eenvoudigst kan dit in de meterkast uitgevoerd worden. Even uit en dan weer inschakelen.

De dubbele zekering van de kookplaat in de METERKAST behoort een brug te hebben. zo is de juiste zekering snel te herkennen.

Het mooie van techniek is dat het altijd in beweging is. Er wordt iets gecreëerd, en al gaande het proces vinden er verbeteringen plaats. Onderweg kan er ook wel eens wat falen. Een kritische kijk naar kostprijs en telkens veranderende milieuvriendelijke materialen, besparende maatregelen t.o.v. energieverbruik kunnen toch onvoorziene gebreken tot gevolg hebben. In mijn job in de techniek is het mijn taak het stukje falend techniek te verhelpen.