Bij het koken op inductie wordt door middel van een elektrische spoel S een heel snel wisselend magnetisch veld  gemaakt. Dit veld zorgt er voor dat een magnetiseerbaar stalen object  stalen pan opgewarmd.
Zien we dat uit het stopcontact een wisselspanning komt dat 50 maal per seconde wisselt. Zo zal bij een inductiekookplaat deze wisseling op kunnen lopen tot 75000 maal per seconde 75kHz. Hierbij moet heel veel energie overgedragen worden wat in de regel met meer geluid gepaard zal gaan.
De zekering in de meterkast van de huisinstallatie beperkt de stroom tot 16A. Hiertoe zal het systeem van de kookplaat de energie moeten verdelen over de  beschikbare zones.  Ook dit houdt in dat  de beschikbare stroom heen en weer wordt geschakeld.
Waarschijnlijk is het al eens opgemerkt dat in sommige gevallen,  (als je in de pannen kijkt) afwisselend het water kookt en "even uitschakeld van de kook af is". Ook dit schakelen pendelen kan hoor- en zichtbaar zijn.

   

 

Wordt de kookplaat ingesteld op een hoog vermogen, zal het opvallen dat het tikkend geluid vervangen zal worden door een snel zoemend en soms fluitend geluid. De transistoren zullen de spoel  S  sneller doen schakelen waardoor er meer vermogen afgegeven zal worden.
Afhankelijk van de samenstelling van de gebruikte pannen kunnen geluiden ontstaan. Een gietijzeren pan kan een ander geluid te weeg brengen dan een dun stalen (goedkoop) pannetje. Deze geluiden zijn normaal en behoren tot dit natuurkundig proces.

 

Electronica welke hard moet werken om "het het water aan de kook te brengen" zal warm worden waardoor een koelventilator zal inschakelen. Ook deze ventilatoren zijn niet geruisloos. Zeker niet als zij goed hun taak moeten uitvoeren. Extra ventilatie om goed te ventileren is essentieel. Mocht de electronica het toch te warm krijgen. zal het zich zelf toch willen beschermen en wordt in de regel het vermogen aangepast / verlaagd. Indien er onder de kookplaat een lade voor het bestek is gesitueerd, zal het gevolg zijn zijn dat het bestek door de koelende werking wordt opgewarmd.

 

 Tip m.b.t. Boost-functie;

Koken op inductie gaat in de regel sneller dan koken op gas. Veel kookplaten hebben een boost-functie waarbij de energieoverdracht nog eens wordt vergroot. Let wel op dat de gebruikte pannen deze krachten kunnen verwerken.
Om pannen lichter in gebruik te maken worden deze ook samengesteld uit Aluminium met en een deel staal. Vaak ook bekend als de zogenaamde tefal pannen.
Aluminium is niet magnetiseerbaar. Vandaar dat er een deel staal in de bodem zit voor de magnetische flux. Gebruiken we deze pannen onbelast met een te hoog vermogen, dan kan de bodem krom hol of bol trekken. Let er altijd op dat de bodem goed vlak is. Indien dit niet het geval is VERVANG DAN DE PAN.

Bij gebruik van boost-functie op een onbelaste lege Alu pan zonder olie kunnen bovendien schadelijke gassen vrij komen.