De moderne energiezuinige vaatwasser heeft en wisselklep welke er voor zorgt dat de vaat, afwisselend in de bovenkorf dan wel in de onderkorf zal reinigen. Zo kan er met minder water gespoeld worden. Zo'n wisselmotor kan als de vaatwasser onjuist beladen wordt geblokkeerd raken. Eierschalen, pitjes botjes en andere grove etensresten dienen in de afval bak gedeponeerd te worden. Als hier niet accuraat mee wordt omgesprongen kan de wisselklep blokkeren met een slecht wasresultaat als gevolg.

geblokkeerde wisselklep vaatwasser

Dit sinaasappelpitje zorgt er voor dat de doorstroming beperkt wordt en het water niet wisselt naar de bovensproeiarm.

Het proces van afwisselend de boven en onder-korf bedienen resulteert wel dat het wasproces met minder water zeg twee maal zo lang duurt. Korte wasprogramma's zijn er tegenwoordig niet meer. Zeker niet als met toch het gewenst wasresultaat wil blijven behouden.