Het mooie van techniek is dat het altijd in beweging is. Er wordt iets gecreëerd, en al gaande het proces vinden er verbeteringen plaats. En onderweg kan er ook wel eens wat falen. Een kritische kijk naar kostprijs en telkens veranderende milieuvriendelijke materialen  kunnen toch onvoorziene gebreken tot gevolg hebben. In mijn job in de techniek is het mijn taak het stukje falend techniek te verhelpen.

Echter de gebruiker is soms ook debet aan een falend proces. Door onwetendheid en niet lezen van een gebruiksaanwijzing kan het voorkomen dat het een en ander niet naar behoren functioneert.

Frappant is wel dat met intrede van de artificial intelligence de gemiddelde mens de eenvoudige oplossingen niet meer ziet. De theoretische mens denkt over het algemeen veel te moeilijk. Het nieuwe werken waarbij de mens veel meer thuis is, ziet en hoort allerlei "problemen" die er altijd al zijn geweest. Zo valt het ineens op dat de koelkast de gehele dag aan en uitschakelt (bang voor de energierekening). Door de tegenwoordige ledverlichting ziet men ineens ijs / rijpvorming  op de achterwand van de koelkast die er altijd al heeft gezeten. Men hoort geluiden die gewoon bij apparaten of bij een proces horen. Men is helemaal in paniek dat de wasmachine niet functioneert waarbij het niet opvalt dat het gebruikte verlengsnoer met schakelaar en indicatieverlichting is uitgeschakeld.
Zonder na denken wordt er een Classic vaatwasmiddel in de aanbieding gekocht. Maar men is even vergeten dat dit een kaal wasmiddel is zonder stoffen om het water te ontharden en een slechter droog resultaat zal geven dan de eerder gebruikte All in One    Multitabs.

 

 

Jammer dat er niet altijd voor een duurzame oplossing wordt gekozen. Soms worden apparaten weggegooid voor een draadbreukje of een verstopping in een slang.

 

 

Om goed en zuinig te functioneren moet de techniek over het algemeen goed geventileerd / gekoeld worden. Wordt dit verzuimd, dan zal de techniek onnodig warm worden en in het ergste geval uit kunnen vallen.

Bij een koeltechnisch apparaat is het van belang zowel onder als boven een ventilatie opening te hebben. De ontstane opgewarmde lucht zal opstijgen. Als dit goed afgevoerd kan worden kan er verse koude lucht aangezogen worden om de techniek goed af te koelen. Indien boven of onder afgesloten is vindt er een slechte afgifte plaats (De opgewarmde lucht blijft hangen). Dit kan resulteren tot slecht functioneren, langere (duurdere) draaitijden en in extremere gevallen (warme zomerdag) kans op geheel uitvallen. Bovendien wordt de levensduur van zo'n apparaat sterk op de proef gesteld.

 

Bij een (inductie)kookplaat is het ook erg belangrijk dat de ontstane warmte goed kan worden afgevoerd. Liefst onder het werkblad ventilatie openingen zodat er ook hier verse koude lucht aan de achterzijde aangezogen en aan de voorzijde afgevoerd  kan worden.

 


Te warme elektronica zorgt meestal dat het zichzelf zal beschermen waardoor het vermogen terug geregeld zou kunnen worden. Maar ja, ook hier zal de levensduur sterk op de proef worden gesteld.

Bij het afkoelen kan het dus voorkomen dat producten in onderliggende laden kunnen worden opgewarmd. Als er een lade met bestek onder de kookplaat is gepositioneerd kan het bestek behoorlijk warm worden.

 

 

Bij het koken op inductie wordt door middel van een elektrische spoel S een heel snel wisselend magnetisch veld  gemaakt. Dit veld zorgt er voor dat een magnetiseerbaar stalen object  stalen pan opgewarmd.
Zien we dat uit het stopcontact een wisselspanning komt dat 50 maal per seconde wisselt. Zo zal bij een inductiekookplaat deze wisseling op kunnen lopen tot 75000 maal per seconde 75kHz. Hierbij moet heel veel energie overgedragen worden wat in de regel met meer geluid gepaard zal gaan.
De zekering in de meterkast van de huisinstallatie beperkt de stroom tot 16A. Hiertoe zal het systeem van de kookplaat de energie moeten verdelen over de  beschikbare zones.  Ook dit houdt in dat  de beschikbare stroom heen en weer wordt geschakeld.
Waarschijnlijk is het al eens opgemerkt dat in sommige gevallen,  (als je in de pannen kijkt) afwisselend het water kookt en "even uitschakeld van de kook af is". Ook dit schakelen pendelen kan hoor- en zichtbaar zijn.

   

 

Wordt de kookplaat ingesteld op een hoog vermogen, zal het opvallen dat het tikkend geluid vervangen zal worden door een snel zoemend en soms fluitend geluid. De transistoren zullen de spoel  S  sneller doen schakelen waardoor er meer vermogen afgegeven zal worden.
Afhankelijk van de samenstelling van de gebruikte pannen kunnen geluiden ontstaan. Een gietijzeren pan kan een ander geluid te weeg brengen dan een dun stalen (goedkoop) pannetje. Deze geluiden zijn normaal en behoren tot dit natuurkundig proces.

 

Electronica welke hard moet werken om "het het water aan de kook te brengen" zal warm worden waardoor een koelventilator zal inschakelen. Ook deze ventilatoren zijn niet geruisloos. Zeker niet als zij goed hun taak moeten uitvoeren. Extra ventilatie om goed te ventileren is essentieel. Mocht de electronica het toch te warm krijgen. zal het zich zelf toch willen beschermen en wordt in de regel het vermogen aangepast / verlaagd. Indien er onder de kookplaat een lade voor het bestek is gesitueerd, zal het gevolg zijn zijn dat het bestek door de koelende werking wordt opgewarmd.

 

 Tip m.b.t. Boost-functie;

Koken op inductie gaat in de regel sneller dan koken op gas. Veel kookplaten hebben een boost-functie waarbij de energieoverdracht nog eens wordt vergroot. Let wel op dat de gebruikte pannen deze krachten kunnen verwerken.
Om pannen lichter in gebruik te maken worden deze ook samengesteld uit Aluminium met en een deel staal. Vaak ook bekend als de zogenaamde tefal pannen.
Aluminium is niet magnetiseerbaar. Vandaar dat er een deel staal in de bodem zit voor de magnetische flux. Gebruiken we deze pannen onbelast met een te hoog vermogen, dan kan de bodem krom hol of bol trekken. Let er altijd op dat de bodem goed vlak is. Indien dit niet het geval is VERVANG DAN DE PAN.

Bij gebruik van boost-functie op een onbelaste lege Alu pan zonder olie kunnen bovendien schadelijke gassen vrij komen.

 

  

 

 

Van de duur aangeschafte espressomachine willen we zo lang mogelijk gebruik maken. Het is raadzaam dit apparaat dan wel goed onderhouden. Ten eerste is het verstandig bij in gebruik name de waterhardheid juist in te stellen. Vervolgens dienen we dan wel het ontkalkingsprogramma uit te voeren als het ontkalkingslampje gaat branden. Stellen we dit uit dan kan er toch overhoopt kalkvorming in de machine ontstaan. Het water wordt tot hoge temperaturen opgewarmd. Op tijd ontkalken is dus zeer belangrijk.

Koffiebonen zijn van origine vet. Zorg dat er geen vervuiling tussen de koffiebonen komt. Een steentje kan de maaleenheid beschadigen.

   

 

 

Als het wasresultaat van de vaatwasser niet helemaal naar wens is door achterblijven van een korrelige substantie lijkend op zand, dan kunnen er zetmeelresten achterblijven.
Deze resten ontstaan meestal bij gerechten met aardappelen , pasta en/of aardappelpuree.
Voor spoelen met warm water, slecht draaiende sproeiarmen doordat de gaatjes verstopt zitten,  kortom te weinig spoelbeweging met te weinig water kan een oorzaak zijn dat deze resten in de machine achterblijven. Slechte belading schaal op schaal op schaal is ook niet optimaal.

zetmeelresten in de vaatwasser

Zetmeelresten in de vaatwasser

Let goed op de belading van de machine, zorg dat de sproeiarmen en het filter vrij zijn voor een optimale sproeiwerking. Spoel niet zelf voor met warm water en laat dan de resten opdrogen voorafgaand aan het wasproces van de machine. Laat de vaatwasser het voor spoelen zelf uitvoeren.

 

 

De vaatwasmachine meet dikwijls de watertoename tijdens het wasproces met een flow-meter. Dit is een klein waterrad in de toevoerleiding welke bij het verdraaien pulsen afgeeft  waardoor de besturing de juiste hoeveelheid water kan berekenen. Nu is dit proces op de normale waterdruk van het leidingwater gebaseerd.

Bij extreme warme temperaturen tijdens de zomerse dagen kan er een tekort aan drinkwater optreden waardoor de waterdruk van het leidingwater behoorlijk kan afnemen. Houdt het nieuws van de waterleverancier in de gaten. De besturing kan soms een beetje ongeduldig zijn als het water nemen niet snel genoeg gebeurt.

Mocht de vaatwasser hierdoor in de fout gaan, probeer deze dan op een ander tijdstip opnieuw op te starten.

 

 

Hoort u ook wel een piepende slissende of zoemende geluiden bij een elektrisch apparaat. De ene mens heeft een beter gehoor een breder frequentiespectrum dan de ander. en kan wellicht deze geluiden waarnemen.
De vroeger veelvuldig toegepaste transformatoren worden inmiddels dikwijls  vervangen door zogenaamde schakelende voedingen. Deze voedingen zorgen er voor dat de 220V uit het stopcontact wordt omgezet naar juiste bedrijfsspanning van het besturingssysteem. Deze nieuwe voedingen hebben een veel beter rendement dan de "ouderwetse trafo".  Elk voordeel heeft zijn nadeel. De kans dat het stukje techniek faalt is met meerdere componenten iets groter dan een enkelvoudig onderdeel als de "ouderwetse trafo"

Een ander nadeel kan zijn dat deze schakelende componenten een zoemend piepen geluid kunnen maken welke waarneembaar zijn door mensen met goede oren.

Meestal als er een functie aan of uit wordt geschakeld, kan er een verandering van de belasting plaats vinden waardoor meestal ook de frequentie van het schakelen en daarmee het geluid kan variëren.Afbeelding van een schakelende voeding. In de regel hoe meer er in zit hoe meer er zou kunnen falen. Maar ja we willen nu eenmaal geen energie verspillen.