Hoe werkt de vaatwasser

Vaatwasser

De vaatwasser is globaal een bak met een klein laagje water. Dit water wordt d.m.v. een omwalspomp continue rondgepompt waardoor d.m.v. de waterkracht de sproeiarmen worden rondgedraaid. Hiertoe zitten er in de sproeiarmen diverse gaatjes. Gaatjes aan de bovenzijde zorgen ervoor dat de producten (De vaat) wordt besproeid. Ander gaatjes aan de uiteinden van de armen zorgen ervoor dat deze ronddraaien. Net zoals bij de wasmachine moet de chemie (het wasmiddel) het werk doen. Dit gebeurt het beste met warm water en in een bepaalde tijd. Met uitzondering van beweging hebben we bij de vaatwasser nodig

  1. water
  2. warmte
  3. chemie wasmiddel
  4. tijd

Ok de vaatwasser bevat een programmaschakelaar waarin de diverse programma’s zijn opgeslagen. Globaal begint elke vaatwasser met het tappen van water. Eigenlijk wordt eerste het vuile restwater weggepompt.Hiertoe wordt d.m.v. een waterinlaatventiel water getapt tot een gewenst nivo. Vervolgens krijgt de programmaschakelaar een signaal van of een nivoschakelaar, of een flowmeter dat het waternivo is bereikt waarna het rondpompen van het water kan beginnen.
Bij de conventionele machine komt het water binnen via een pot met allemaal harskorreltjes. Deze korrels hebben als funktie dat de kalkdeeltjes uit het water zich hieraan zullen hechten waardoor het wasproces met zacht water wordt uitgevoerd. Om de zoveel tijd raken de harskorrels verzadigd en moet er geregenereerd worden. Hiertoe wordt met het regenereerzout het kalk weer losgeweekt van de harskorrels waarna dit water wordt afgevoerd.
Afhankelijk van het gekozen programma kan er voorgespoeld worden en zal het water eventueel afgevoerd worden waarna er opnieuw water wordt getapt voor het intensieve wasfase. Hierbij wordt de zeepdoseerunit geopend en zal het water worden verwarmd tot de ingestelde temperatuur. Na de intesieve wasfase wordt het vervuillde water opnieuw afgepompt d.m.v. de afvoerpomp en wordt er wederom schoon water getapt voor de laatste wasfase. Hierbij wordt opnieuw het water verwarmd om zo ook de produkten op te warmen. Bij de conventionele toestellen wordt na bereiken van de temperatuur het spoelglansmiddel gedoseerd. Dit spoelglansmiddel zorgt ervoor dat er een laagje over de producten ontstaat waardoor het water er gemakkelijk afvalt. Als nu het water wordt afgepompt kunnen de producten door hun eigen warmte drogen. Vaak worden de machine’s voorzien van een extra ventilator om het droogproces te versnellen. Dit is echter niet zaligmakend. Als de kopjes met een holle bodem te recht staan zal er altijd water in blijven staan. Kunststof producten worden niet of nauwelijks opgewarmd waardoor deze dus ook slecht drogen!
Bij de hedendaagse vaatwasser is sterk naar het energieverbruik gekeken en wordt met weinig water en in tegenstelling tot vroeger met een kleiner verwarmingselement gewerkt. Dit resulteert wederom dat er qua tijd geinvesteerd moet worden om toch een gewenst resultaat te verkrijgen. Zodoende zijn de programmatijden langer dan vroeger en kan het dus ook zo zijn dat een eco programma wat tijd betreft langer duurt.
De nieuwste generatie vaatwasser bevatten speciale programma’s afgestemd op de meer in 1 tabletten.Hierbij wordt de regenereerfunctie en ontkalkingsfunctie uitgeschakeld omdat dit door de bestanddelen van de wastablet gebeurt. Ook is het mogelijk om met een lagere temperatuur te wassen en een hogere de naglans-fase te laten werken.
Toen de meer in een tabletten pas uitkwamen en in de conventionele machine’s werden gebruikt kwam het wel voor dat het droog-resultaat te wensen overliet doordat dit bestanddeel al in de wasfase werd opgelost.

Het mooie van techniek is dat het altijd in beweging is. Er wordt iets gecreëerd, en al gaande het proces vinden er verbeteringen plaats. Onderweg kan er ook wel eens wat falen. Een kritische kijk naar kostprijs en telkens veranderende milieuvriendelijke materialen, besparende maatregelen t.o.v. energieverbruik kunnen toch onvoorziene gebreken tot gevolg hebben. In mijn job in de techniek is het mijn taak het stukje falend techniek te verhelpen.