Hoe werkt de inductie kookplaat

Koken d.m.v. inductie:
Bij het inductie kooktoestel bestaat net als bij het ceramische kooktoestel uit een glasceramische plaat. In plaats van het conventionele verwarmingselement bevindt zich bij inductie een elektrische spoel die tezamen met de elektronica een snel afwisselend magnetisch veld op zal wekken. Ten gevolge van dit zeer snel wisselend magnetisch veld wordt de bovenliggende te magnetiseren pan verwarmd. Indirect zal de pan zijn warmte aan de glasplaat afstaan, waardoor deze ook best warm kan worden.
Een groot voordeel is dat niet eerst het glas maar direct de bovenliggende pan wordt verwarmd. Dit met een hoog rendement en een zeer grote snelheid. We kunnen de manier van regeling vergelijken met de regeling van gas. Echter zijn niet alle pannen geschikt voor de inductiekookplaat. De inductiekookplaat werkt alleen met pannen welke een ferromagnetische bodem bevatten. Simpelweg te controleren met een magneetje. ijzer, gietijzer of geemallieerde pannen zijn prima te gebruiken maar koperen pannen zijn helaas niet magnetiseerbaar en dus ongeschikt.

Bij het koken op inductie wordt door middel van een elektrische spoel S een heel snel wisselend magnetisch veld  gemaakt. Dit veld zorgt er voor dat een magnetiseerbaar stalen object  stalen pan opgewarmd.
Zien we dat uit het stopcontact een wisselspanning komt dat 50 maal per seconde wisselt. Zo zal bij een inductiekookplaat deze wisseling op kunnen lopen tot 75000 maal per seconde 75kHz. Hierbij moet heel veel energie overgedragen worden wat in de regel met meer geluid gepaard zal gaan.
De zekering in de meterkast van de huisinstallatie beperkt de stroom tot 16A. Hiertoe zal het systeem van de kookplaat de energie moeten verdelen over de  beschikbare zones.  Ook dit houdt in dat  de beschikbare stroom heen en weer wordt geschakeld.
Waarschijnlijk is het al eens opgemerkt dat in sommige gevallen,  (als je in de pannen kijkt) afwisselend het water kookt en “even uitschakeld van de kook af is”. Ook dit schakelen pendelen kan hoor- en zichtbaar zijn.

Wordt de kookplaat ingesteld op een hoog vermogen, zal het opvallen dat het tikkend geluid vervangen zal worden door een snel zoemend en soms fluitend geluid. De transistoren zullen de spoel  S  sneller doen schakelen waardoor er meer vermogen afgegeven zal worden.
Afhankelijk van de samenstelling van de gebruikte pannen kunnen geluiden ontstaan. Een gietijzeren pan kan een ander geluid te weeg brengen dan een dun stalen (goedkoop) pannetje. Deze geluiden zijn normaal en behoren tot dit natuurkundig proces.

Elektronica welke hard moet werken om “het het water aan de kook te brengen” zal warm worden waardoor een koelventilator zal inschakelen. Ook deze ventilatoren zijn niet geruisloos. Zeker niet als zij goed hun taak moeten uitvoeren. Extra ventilatie om goed te ventileren is essentieel. Mocht de elektronica het toch te warm krijgen. zal het zich zelf toch willen beschermen en wordt in de regel het vermogen aangepast / verlaagd. Indien er onder de kookplaat een lade voor het bestek is gesitueerd, zal het gevolg zijn zijn dat het bestek door de koelende werking wordt opgewarmd.

Het mooie van techniek is dat het altijd in beweging is. Er wordt iets gecreëerd, en al gaande het proces vinden er verbeteringen plaats. Onderweg kan er ook wel eens wat falen. Een kritische kijk naar kostprijs en telkens veranderende milieuvriendelijke materialen, besparende maatregelen t.o.v. energieverbruik kunnen toch onvoorziene gebreken tot gevolg hebben. In mijn job in de techniek is het mijn taak het stukje falend techniek te verhelpen.