Alle berichten van DeepstreetWP

Techniek moet goed ventileren / warmte af kunnen geven om goed en zuinig te functioneren

Om goed en zuinig te functioneren moet de techniek over het algemeen goed geventileerd / gekoeld worden. Wordt dit verzuimd, dan zal de techniek onnodig warm worden en in het ergste geval uit kunnen vallen.

Bij een koeltechnisch apparaat is het van belang zowel onder als boven een ventilatie opening te hebben. De ontstane opgewarmde lucht zal opstijgen. Als dit goed afgevoerd kan worden kan er verse koude lucht aangezogen worden om de techniek goed af te koelen. Indien boven of onder afgesloten is vindt er een slechte afgifte plaats (De opgewarmde lucht blijft hangen). Dit kan resulteren tot slecht functioneren, langere (duurdere) draaitijden en in extremere gevallen (warme zomerdag) kans op geheel uitvallen. Bovendien wordt de levensduur van zo’n apparaat sterk op de proef gesteld.

Bij een (inductie)kookplaat is het ook erg belangrijk dat de ontstane warmte goed kan worden afgevoerd. Liefst onder het werkblad ventilatie openingen zodat er ook hier verse koude lucht aan de achterzijde aangezogen en aan de voorzijde afgevoerd  kan worden.

 


Te warme elektronica zorgt meestal dat het zichzelf zal beschermen waardoor het vermogen terug geregeld zou kunnen worden. Maar ja, ook hier zal de levensduur sterk op de proef worden gesteld.

Bij het afkoelen kan het dus voorkomen dat producten in onderliggende laden kunnen worden opgewarmd. Als er een lade met bestek onder de kookplaat is gepositioneerd kan het bestek behoorlijk warm worden.

Mijn Inductiekookplaat maakt tikkende, fluitende, piepende geluiden

Bij het koken op inductie wordt door middel van een elektrische spoel S een heel snel wisselend magnetisch veld  gemaakt. Dit veld zorgt er voor dat een magnetiseerbaar stalen object  stalen pan opgewarmd.
Zien we dat uit het stopcontact een wisselspanning komt dat 50 maal per seconde wisselt. Zo zal bij een inductiekookplaat deze wisseling op kunnen lopen tot 75000 maal per seconde 75kHz. Hierbij moet heel veel energie overgedragen worden wat in de regel met meer geluid gepaard zal gaan.
De zekering in de meterkast van de huisinstallatie beperkt de stroom tot 16A. Hiertoe zal het systeem van de kookplaat de energie moeten verdelen over de  beschikbare zones.  Ook dit houdt in dat  de beschikbare stroom heen en weer wordt geschakeld.
Waarschijnlijk is het al eens opgemerkt dat in sommige gevallen,  (als je in de pannen kijkt) afwisselend het water kookt en “even uitschakelt”. Ook dit schakelen pendelen kan hoor- en zichtbaar zijn.

Voorbeeld van energieoverdracht waarbij een spoel S een magnetisch veld M opwekt welke de pan doet opwarmen Voorbeeld van energieoverdracht van een inductiekookplaat

Wordt de kookplaat ingesteld op een hoog vermogen, zal het opvallen dat het tikkend geluid vervangen zal worden door een snel zoemend en soms fluitend geluid. De transistoren zullen de spoel  S  sneller doen schakelen waardoor er meer vermogen afgegeven zal worden.
Afhankelijk van de samenstelling van de gebruikte pannen kunnen geluiden ontstaan. Een gietijzeren pan kan een ander geluid te weeg brengen dan een dun stalen (goedkoop) pannetje. Deze geluiden zijn normaal en behoren tot dit natuurkundig proces.

Elektronica welke hard moet werken om “het het water aan de kook te brengen” zal warm worden waardoor een koelventilator zal inschakelen. Ook deze ventilatoren zijn niet geruisloos. Zeker niet als zij goed hun taak moeten uitvoeren. Extra ventilatie om goed te ventileren is essentieel. Mocht de elektronica het toch te warm krijgen. zal het zich zelf toch willen beschermen en wordt in de regel het vermogen aangepast / verlaagd. Indien er onder de kookplaat een lade voor het bestek is gesitueerd, zal het gevolg zijn zijn dat het bestek door de koelende werking wordt opgewarmd.

 Tip m.b.t. Boost-functie;

Koken op inductie gaat in de regel sneller dan koken op gas. Veel kookplaten hebben een boost-functie waarbij de energieoverdracht nog eens wordt vergroot. Let wel op dat de gebruikte pannen deze krachten kunnen verwerken.
Om pannen lichter in gebruik te maken worden deze ook samengesteld uit Aluminium met en een deel staal. Vaak ook bekend als de zogenaamde Tefal pannen.
Aluminium is niet magnetiseerbaar. Vandaar dat er een deel staal in de bodem zit voor de magnetische flux. Gebruiken we deze pannen onbelast met een te hoog vermogen, dan kan de bodem krom hol of bol trekken. Let er altijd op dat de bodem goed vlak is. Indien dit niet het geval is VERVANG DAN DE PAN.

Bij gebruik van boost-functie op een onbelaste lege Alu pan zonder olie kunnen bovendien schadelijke gassen vrij komen.

De espressomachine geeft geen water

Van de duur aangeschafte espressomachine willen we zo lang mogelijk gebruik maken. Het is raadzaam dit apparaat dan wel goed onderhouden. Ten eerste is het verstandig bij in gebruik name de waterhardheid juist in te stellen. Vervolgens dienen we dan wel het ontkalkingsprogramma uit te voeren als het ontkalkingslampje gaat branden. Stellen we dit uit dan kan er toch onverhoopt kalkvorming in de machine ontstaan. Het water wordt tot hoge temperaturen opgewarmd. Op tijd ontkalken is dus zeer belangrijk.

Van uitstellen, uitstellen en nog eens uitstellen kunnen er op den duur grote brokken kalk loskomen. Tja dit gaat meestal gepaard met hogere reparatiekosten.

Koffiebonen zijn van origine vet. Zorg dat er geen vervuiling tussen de koffiebonen komt. Een steentje kan de maaleenheid beschadigen.


 
Maaleenheid    Pomp
Maaleenheid en Pomp

Tip gebruik bij voorkeur (kalkvrij) water bijvoorbeeld uit een Brita kan Dit komt de smaak van de koffie ten goede en beperkt kalkvorming in het element

Er zit allemaal zand in het glas en op de borden uit de vaatwasser (Zetmeelresten)

Als het wasresultaat van de vaatwasser niet helemaal naar wens is door achterblijven van een korrelige substantie lijkend op zand, dan kunnen er zetmeelresten achterblijven.
Deze resten ontstaan meestal bij gerechten met aardappelen , pasta en/of aardappelpuree.
Voor spoelen met warm water, slecht draaiende sproeiarmen doordat de gaatjes verstopt zitten,  kortom te weinig spoelbeweging met te weinig water kan een oorzaak zijn dat deze resten in de machine achterblijven. Slechte belading schaal op schaal op schaal is ook niet optimaal.

zetmeelresten in de vaatwasser
Zetmeelresten in de vaatwasser

Let goed op de belading van de machine, zorg dat de sproeiarmen en het filter vrij zijn voor een optimale sproeiwerking. Spoel niet zelf voor met warm water. Dit zorgt in de regel dat er juist zetmeelresten ontstaan door het tussentijds opdrogen. Laat de vaatwasser het voorspoelen zelf uitvoeren.

Onterechte foutmelding aan de (vaat)wasmachine door de te lage waterdruk

De vaatwasmachine meet dikwijls de water toename tijdens het wasproces met een flowmeter. Dit is een klein waterrad in de toevoerleiding welke bij het verdraaien pulsen afgeeft. Hiermee kan de besturing de juiste hoeveelheid water berekenen voor de wasbeurt. Nu is dit proces op de normale waterdruk van het leidingwater gebaseerd.

Bij extreme warme temperaturen tijdens de zomerse dagen kan er een tekort aan drinkwater optreden waardoor de waterdruk van het leidingwater behoorlijk kan afnemen. Houdt het nieuws van de waterleverancier in de gaten. De besturing kan soms een beetje ongeduldig zijn als het water nemen niet snel genoeg gebeurt.

Mocht de vaatwasser hierdoor in de fout gaan, probeer deze dan op een ander tijdstip opnieuw op te starten.

Ik hoor een piepend geluid in de buurt van het electrisch apparaat

Hoort u ook wel een piepende slissende of zoemende geluiden bij een elektrisch apparaat. De ene mens heeft een beter gehoor een breder frequentiespectrum dan de ander. en kan wellicht deze geluiden waarnemen.
De vroeger veelvuldig toegepaste transformatoren worden inmiddels dikwijls  vervangen door zogenaamde schakelende voedingen. Deze voedingen zorgen er voor dat de 220V uit het stopcontact wordt omgezet naar juiste bedrijfsspanning van het besturingssysteem. Deze nieuwe voedingen hebben een veel beter rendement dan de “ouderwetse trafo”.  Elk voordeel heeft zijn nadeel. De kans dat het stukje techniek faalt is met meerdere componenten iets groter dan een enkelvoudig onderdeel als de “ouderwetse trafo”

Een ander nadeel kan zijn dat deze schakelende componenten een zoemend piepen geluid kunnen maken welke waarneembaar zijn door mensen met goede oren.

Meestal als er een functie aan of uit wordt geschakeld, kan er een verandering van de belasting plaats vinden waardoor meestal ook de frequentie van het schakelen en daarmee het geluid kan variëren.

Afbeelding van een schakelende voeding. In de regel hoe meer er in zit hoe meer er zou kunnen falen. Maar ja we willen nu eenmaal geen energie verspillen.

Mijn A+++ apparaat is in de praktijk toch niet zo zuinig

Heeft U ook zo u best gedaan om het meest zuinige apparaat uit te kiezen? In de praktijk kan zo’n apparaat tgv slecht onderhoud best meer energie verbruiken dan gemiddeld. Ventilatie is onder andere bij een koel vrieskast heilig.
Een goede warmteafgifte van de condensor geeft een zo goed mogelijk rendement en een zo goed mogelijk koude onttrekking in de koeler. Roosters en ventilatie openingen moeten altijd vrij zijn voor een zo goed mogelijk doorstroming van de afkoel-lucht.Afbeelding van een onderbouw koeler.  Hierbij is de ventilatietoevoer door stof verstopt. Het gevolg zal zijn, langere draaitijden, meer energieverbruik, slechter koelen en in de praktijk een kortere levensduur.

De oven wordt niet meer warm

Bij het gebruik van de oven wordt gebruik gemaakt van een of meerdere verwarmingselementen. Bij veelvuldig gebruik kan zo’n element falen waardoor het product gedeeltelijk of geheel niet meer in de oven wordt opgewarmd. Over het algemeen is zo’n verwarmingselement gewoonweg te vervangen.
De oven hoeft niet zomaar weggedaan te worden, en zo sparen wij het milleu  met een duurzame oplossing.
Voorafgaand aan het niet meer verwarmen kan er een kortsluiting zijn ontstaan waarbij de zekering in de meterkast is uitgeslagen. Na vervanging van het element en een veiligheidstest kan de oven dan weer jarenlang gebruikt worden.

Defect hetelucht element.

Vast is vast, maar te los is ook niet goed!

Het is heel eenvoudig. Als de elektrische verbinding niet juist is, kan er een storing optreden in een elektrisch apparaat. Bij een beetje pech kan het apparaat geheel uitvallen.
Bij het verzuimen van het goed aandraaien van een schroef van een aansluiting / kroonsteen kan door het vloeien van een elektrische stroom het kontaktpunt plaatselijk opwarmen waarna het tgv uitzetten van de materialen de stroomkring uiteindelijk kan verbreken. Het is dus heel eenvoudig en zeer belangrijk dat de verbinding goed aangeklemd is. Zeker systemen bestaande uit een processor (computer) hebben een goede betrouwbare voeding nodig om juist te functioneren.

“Alle waar naar zijn geld” Een goede installatie bestaat uit goed installatiemateriaal geschikt voor de functie. Installatiemateriaal bestaande uit dunnere draden is niet geschikt om een elektrische kookplaat aan te sluiten. De dunnere bedrading is dan wel geschikt voor de motor van een huisventilatie systeem.

Waspoeder lost direct op in het water

Wasmiddel wat snel in het water wordt opgelost. Tja de vaat kan nog steeds worden gedaan met poeder.
In tegenstelling tot een tablet lost poeder zeer snel op in het water. zeker als de sproeiarmen slecht draaien. Het draaien van de sproeiarmen is ook nodig om het water telkens langs de zeepbak te spuiten en stukje bij beetje de tablet op te lossen.
Als er dan waspoeder wordt gebruikt dient er wel  regenereer zout en spoelglans toegevoegd te worden. Let wel op dat het regenereer zout niet op de bodem van de machine komt. Dat kan tot lekkage leiden. lees hier meer over.

Stel op de vaatwasmachine de juiste regenereer instelling in. Dit is afhankelijk van de waterhardheid van het leidingwater. Zo zal de machine niet te veel zout verbruiken en met zacht water wassen. Dit is belangrijk om het wasmiddel optimaal te kunnen laten presteren en te voorkomen van kalkvorming in het verwarmingselement. Te zacht water kan weliswaar nadelige gevolgen hebben. Er kan schuimvorming ontstaan en het glaswerk kan sneller verouderen.
Gebruik dus geen regenereerzout als u gebruik maakt van een Multitablet   of Alles in een tablet.    

Om een zo goed mogelijk droogresultaat te verkrijgen dient ook het spoelglansmiddel juist gedoseerd te worden. Overdosering kan strepen geven en te weinig spoelglans geeft druppeltjes (op het glaswerk). Instellen gebeurt mechanisch onder het klepje van de spoelglansdeksel of elektronisch d.m.v. een instellingsmenu.

De droomfunctie in een vaatwasser wordt verkregen door de producten met het warme spoelwater op te warmen. Door het spoelglansmiddel zal het water er door een dun filmlaagje gemakkelijk van het product af vallen waardoor het opdroogt.

Een heet en lang programma geeft dus een beter droogresultaat dan een korte waarbij de producten amper worden opgewarmd.


Vakje voor wasmiddel voor de voorwas.

Sommige vaatwassers hebben een zeepbakje bestaande uit twee compartimenten. Het deel wat afgesloten wordt voor de hoofdwas en een deel waarbij het zeeppoeder direct uitvalt bij sluiten van de deur. Deze laatste is er voor om in de voorwas ook zeep(poeder) toe te voegen. Bevat uw vaatwasser niet een deel voor de voorwas. Het is ook mogelijk poeper op de deur te strooien voor de voorwas. Maakt u gebruik van een Multitablet Alles in een tablet ? Doe deze dan wel in het zeepbakje en niet zomaar ergens in de korf. Bij dit laatste zal de tablet al in de voorwasfase oplossen en wordt de hoofdwas met een beetje pech zonder zeep uitgevoerd.