Resetten heeft enkel zin als de besturing hangt in zijn proces

Resetten van een toestel heeft enkel zin als de besturing hangt in zijn proces en niet meer bedienbaar is. Geeft het toestel een fout, dan moet eerst de fout worden opgelost. De meeste nieuwe toestellen voeren een programma uit . Dit programma herhaalt in een lus continue een lijst af met; contoleer de knoppen , als er op de knop wordt gedrukt doe dit , anders doe dat. Enkel als het programma blijft steken dat het programma hangt is het nodig om te resetten.
Enige oorzaken van “het hangen in een proces” is hoog frequent instraling. Vroeger moest de mobile telefoon uitgeschakeld worden bij het betreden van een ziekenhuis. De elektro magnetische golven kunnen instralen in de elektronica van een besturing.
Netvervuiling kan ook een oorzaak zijn voor verstoring. Weer die mobiele telefoon met een wat oudere accu die bijna leeg is en een onbetrouwbare voeding heeft. Maar ook de voeding gegenereerd uit zonnepanelen die op het lichtnet zijn aangesloten kunnen in het ergste geval een besturingsproces doen verstoren.

Resetten van een toestel

Gaan er andere lampjes branden of knipperen dan ingesteld of staat er wat info in het display, Dan wordt er meestal een gevonden fout weergegeven. Raadpleeg dan de gebruiksaanwijzing. Hierin staat meestal wat de foutcode betekent.

Indien er toch wordt gereset kan de fout weer optreden en is het soms mogelijk dat er meer schade aan het toestel optreedt.