Lekkage van de vaatwasser door regenereerzout

Regenereerzout dienen we enkel te gebruiken bij gebruik van de “classic wasmiddel(tablet)” Ook al brand er een indicatielampje dat weergeeft dat het zoutvat leeg is. Dit kan nooit direct leiden tot het “in storing vallen” van de machine.
Met de All in One Tab, de Multi Tab kunnen we dit gewoon negeren. Zonde van de portemonnee. Het is overbodig om iets toe te voegen wat al in de Multi Tablet aanwezig is. Bovendien kan door verkeerd gebruik schade aan de vaatwasser ontstaan.

Regenereerzout in de vaatwasser kan tot lekkage leiden.

Bij het vullen van het zoutvat dienen we gebruik te maken van een trechter. Mochten er zoutdelen op de rvs bodem komen is het belangrijk de machine zo snel mogelijk in te schakelen waardoor het zout oplost en wegspoelt. Blijft het zout op de rvs bodem liggen dan kan dit een gaatje in de beplating maken. Zout is namelijk behoorlijk agressief.

De functie van het zout is het regenereren van de ionenwisselaar, Deze bestaat uit een vat met harskorrels. waaraan het kalk zich zal binden. Als er niet regelmatig wordt geregenereerd raakt dit vat geheel verzadigd en verliest het zijn functie.

Het All in One wasmiddelen bevat een toevoeging waardoor het waswater in de hoofdwas-fase wordt bewerkt. Voor de optimale werking van de tablet is het belangrijk de tablet altijd in het zeepbakje te plaatsen. Leggen we de tablet elders in de machine, dan zal deze in de voorwas-fase grotendeels worden opgelost.
Ook de bestanddelen om het droogproces te optimaliseren verliezen hun werking als de tablet niet in het zeepbakje wordt geplaatst.

“Gado Gado” in 10min gezond en lekker uit de Stoomoven

Er kan bijna niets mis gaan. Niet aanbranden, makkelijk warm houden.
In de praktijk wordt de aangeschafte hulp in de huishouding niet altijd effectief gebruikten staat wel eens te verstoffen in de kast. Jammer want je kunt er gemakkelijk , snel en gezond het eten bereiden en/of opwarmen. Dit laatste, opwarmen in de stoomoven wordt ook wel regenereren genoemd.
Vitamines, kleur en smaak worden optimaal behouden. Er is geen smaakoverdracht waarbij meerdere ingrediënten gelijktijdig worden bereidt.

Bij deze maaltijd hebben we een “Gado Gado”verspakket van Albert Heijn.
Alle ingrediënten kunnen allemaal in de stoomoven. Bovendien is binnen 10 minuten de maaltijd klaar. Kortom een duurzaam “eenpansgerecht” 2.0

In de bovenst (gesloten) stoompannen doen we de rijst 150 g plus 240ml water.
Doe de pindasaus in een klein stoompannetje. Een tweede (open) stoompan wordt voorzien van de gesneden groente.

Stel de stoomoven in op 100 °C . De twee eieren kunnen gewoon mee gestoomd worden. Stel de tijd in op tien minuten en voeg in de laatste 2 minuten de taugé toe aan de groente-pan.

Zo kunnen we binnen 10 minuten een gezonde maaltijd op tafel krijgen. Bovendien wordt slechts één energiebron gebruikt om het eten te bereiden. Dus ook duurzaam

Selamat Makan

TIP: Steriliseren in de stoomoven

Tip: De stoomoven is prima te gebruiken voor het steriliseren van spenen en babyflessen. Controleer wel of de te steriliseren onderdelen bestendig zijn tegen de hogere temperaturen.

Alle onderdelen kunnen gespreid in een open pan (met gaten) geplaatst worden en in 15min op 100 °C gesteriliseerd worden.

De aardlekschakelaar schakelt uit

De aardlekschakelaar in de meterkast zorgt er voor dat de huisinstallatie goed wordt beveiligd. Indien er een kleine stroom vloeit tussen de aansluitdraden (van de stekker) en de aarde zal het falend toestel uit worden geschakeld.

Isolatiemeting van een (gedemonteerd) verwarmingselement

Met een VDE veiligheidsmeter wordt er een gelijkspanning van 600V tussen de aansluitingen en de aarde geplaatst waardoor de isolatiewaarde kan worden gemeten. In bovenstaande afbeelding is de isolatieweerstand veel te laag en zal bij ingebruikname de aardlekschakelaar worden ingeschakeld.

Let op!!! Instaleer een inductiekookplaat nooit op gescheiden alamats! Maak gebruik van een enkele aardlekautomaat voor de meerdere groepen van de kookplaat. De inductiekookplaat zal de stromen dusdanig moeten verdelen dat deze het maximale niet overschrijdt. Bij gebruikmaking van meerdere losse Alamats zal deze in gebruikname een verschil tussen de beide groepen waarnemen waardoor een van de alamats zal uitschakelen!

inductiekookplaat aansluiten op gescheiden alamats zal deze doen uitschakelen
inductiekookplaat aansluiten op gescheiden alamats zal deze doen uitschakelen. Gebruik enkel zekeringautomaten (met een gemeenschappelijke aardlekautomaat)!!!

De No-Frost koel- vrieskast moeten we in de praktijk toch zo nu en dan zelf volledig ontdooien.

De Amerikaanse koelkasten waren vroeger al voorzien van No-Frost techniek. Bij No-Frost techniek wordt de koude in de kast gevormd d.m.v. een interne radiator-vormige verdamper. Een ventilator zal hierbij de koude door de kast verplaatsen / verdelen.
Geen omkijken en niet zelf telkens te hoeven ontdooien. Echter elk extra component (ventilator) kost wel meer energie om het proces uit te laten voeren.

Jaren terug speelde energieverbruik een mindere mate van prioriteit. Vandaag de dag draait alles om energieverbruik. Van hogerhand wordt alles gedwongen het energieverbruik te beperken. Dat is goed. Maar als de ontwerpen dusdanig onder druk staan dat ze in de ideale omstandigheden zo gunstig mogelijkfunctioneren, kunnen er in de afwijkende situaties ongewenste bijverschijnselen ontstaan.

Links rijpvorming tgv een deur die langere tijd heeft opengestaan

Een deur kan per ongeluk deels open blijven staan. Door een slechte externe ventilatie (warmteafgifte) kan het koelproces verstoord worden en kunnen er langere draaitijden van de compressor ontstaan.
De verdamper moet (intern) om de zoveel tijd ontdooit worden door een elektrisch verwarmingselement. Deze zal in de regel zuinig staan afgesteld. (laag energieverbruik)

Zo kan er een situatie ontstaan waarbij de verdamper geheel dichtslibt met ijs. Het gevolg is dat de luchtstroom hierdoor wordt beperkt en de koude niet meer verspreid wordt.
De koelcapaciteit zal tenslotte geheel afnemen.

Een dichtgeslibde verdamper van een no-frost systeem. De luchtstroom zal hierdoor worden beperkt.

Om dit te herstellen zullen we het koelsysteem alsnog volledig moeten ontdooien. Het zal duidelijk zijn dat het ontdooien van en kleine compacte verdamper in een goed geïsoleerde kast, langere tijd vergt.

Ventilatierooster koel- vrieskast geblokkeerd? Dan is het afwachten op het moment dat deze helemaal niet meer functioneert.

Het is niet de bedoeling het ventilatierooster van de koel(vries) kast te blokkeren. Lopen er muisjes in de keuken? Loopt er een koude luchtstroom uit het rooster? Afplakken met tape van de ventilatieopening van de koeler zal het energieverbruik in sterke mate doen verhogen. Bovendien zal de levensduur van het apparaat drastisch worden beperkt.

Een afgeplakt ventilatierooster tegen de muizen. Gevolg is geen aanvoer van frisse (koel)lucht

Ook aan de bovenzijde van de inbouwkast dient men de ruimte vrij te houden voor een optimale warmteafgifte. Dus, het is belangrijk de bovenkasten niet geheel af te sluiten en/of de ruimte aan de achterzijde (boven) vrij te houden van dozen enz.

Een optimale (en zuinige) koelwerking hangt geheel samen met een goede warmteafgifte van het koelapparaat.
Als de lucht aan de bovenzijde goed afgevoerd kan worden, dan pas kan er frisse koudere lucht aan de onderzijde aangezogen worden

Veelvuldig kort en minder warm wassen zal resulteren in waterniveau-fouten.

Met de stijgende energieprijzen kan het aantrekkelijk zijn om de vaatwasser dusdanig in te stellen dat programma’s worden gekozen met (te) lage temperaturen. Ook het verkorten van het wasprogramma geniet de voorkeur. Dit is zuiniger in gebruik.
Echter is er een grote kans dat er resten in de vaatwasser achterblijven die niet geheel op zullen lossen en/of af worden gevoerd.

Deze resten kunnen de waterhuishouding van de vaatwasser verkeerd beïnvloeden waardoor er een waterniveau fout kan ontstaan.
De besturing zou kunnen blijven afpompen omdat er geen signaal wordt ontvangen dat al het water al is afgevoerd.

Achtergebleven etensresten tonen een verkeerd programmagebruik.

Voor een juiste afbraak en afvoer van etensresten is een minimale temperatuur en was intensiteit nodig.
Korte minder warme wasprogramma’s voldoen hier over het algemeen niet aan! Ook kan het merk wasmiddel verschil geven in de afbraak van etensresten.

Veelvuldig wassen op het eco programma is niet zaligmakend
Of we kunnen koken in de vaatwasser?……….. Een doorgespoten / gereinigde luchtkamer geeft een prima bouillon.

Ongedierte zoekt de warmte op van de elektronica

Het is niet altijd te voorkomen maar ongedierte kan een hoop schade brengen aan elektrische apparaten.
Omdat er veelvuldig gebruik wordt gemaakt van tip toetsen zal er een stukje elektronica constant in bedrijf zijn. (Stand-by staan).
In bedrijf zijn betekent ook warmte. Mieren, naaktslakken en zelfs muizen kunnen de warmte opzoeken. Deze plaatsen kunnen echter wel gevaarlijk zijn door de hoge voedingsspanningen. Vaak resulteert dit tot bestrijding van het ongedierte maar ook tot een beschadigde printplaat.

Naaktslak op printplaat
Defecte spanningsregelaar
Mieren in de voedingsprint
defecte printplaat door ongedierte.
Kortsluiting in elektrische verbindingen door ongedierte op de printplaat
Kortsluiting in elektrische verbindingen door ongedierte op de printplaat

Een beschadigde printplaat betekent in de regel ook hoge reparatiekosten. Het is niet altijd te voorkomen maar let op omgevingstemperaturen en op sporen in het keukenkastje.

Schade aan de inductie glasplaat? Herstel dit direct voordat de reparatiekosten nog hoger oplopen door falende elektronica.

Een ongeluk zit in een klein hoekje , wordt gezegd.
Een uit een bovenkastje vallend kruiden potje. Stoten met een pan tegen de zijkant van de kookplaat. Een vallende wijnfles.
De glasplaat van een inductiekookplaat bestaat uit gelaagd veiligheidsglas wat behoorlijk sterk is.
Echter, bij een stotend voorwerp met een klein oppervlak en/of een groot drukpunt is het mogelijk dat de glasplaat kan barsten. Soms begint het met een onschuldige buts aan de zijkant / rand van de kookplaat. Deze zijn in de regel nog onschuldig.
Loopt de barst over het gehele kook oppervlak, dan is het mogelijk dat bij morsen of overkoken dit vocht in de elektronica kan dringen. Bij een klein butsje aan de zijkant kan gerust veilig verder gekookt worden.

Pas op voor doordringend vocht bij een gebarsten inductie glasplaat. Dit kan mogelijk tot nog hogere reparatiekosten leiden.

Bij lekken van kookvocht door de barst bestaat er de kans dat de elektronica onder de glasplaat onherstelbaar zal beschadigen. Dit maakt dat de reparatiekosten onnodig nog hoger op zullen lopen.
In de regel is de glasplaat te demonteren en separaat te vervangen.

Gebruik nooit kit om de glasplaat aan te sluiten op het werkblad. Een eenzijdig plakbare afsluitband is voldoende en vereist om te voorkomen dat er geen vocht tussen glasplaat en werkblad kan doordringen. Het mag duidelijk zijn dat bij ontbreken van deze band ook schade aan elektronica kan ontstaan.
Wordt er toch kit toegepast? De kans dat de glasplaat bij demontage van de kookplaat alsnog barst is dan zeer groot.

Juiste inbouw van keukenapparatuur (zorgt voor lagere arbeidskosten bij onderhoud)

Om inbouwapparaten zo efficiënt mogelijk te onderhouden en/of te repareren is het raadzaam deze wel juist in te bouwen.
Ook stekkers dienen gemakkelijk toegankelijk te zijn.
Het is raadzaam keukenplinten gemakkelijk verwijderbaar te maken. Het is vervelend dat er bij demontage onderdelen stuk kunnen gaan of beschadigen omdat delen te strak zijn gemonteerd. Dit geldt ook als er een verhoogde vloer voor de plint wordt gemonteerd. Het zal meestal leiden tot een teleurstellend uitgesteld servicebezoek.
Ook bij overige werkzaamheden zoals egaliseren, elektra aanpassen enz moeten we blijven opletten!

Tip; met een vlonder / houten plaat onder de vaatwasser, is deze in de regel snel en doeltreffend uit te bouwen. (De vlonder ligt dan hoger dan de bestaande vloer)

Ondervloer met cement gestort, Deze vaatwasser staat als een huis
Voet van de vaatwasser in de egaline
Uitbouwen / naar voren schuiven zal in deze inbouwsituatie een uitdaging zijn

Het mooie van techniek is dat het altijd in beweging is. Er wordt iets gecreëerd, en al gaande het proces vinden er verbeteringen plaats. Onderweg kan er ook wel eens wat falen. Een kritische kijk naar kostprijs en telkens veranderende milieuvriendelijke materialen, besparende maatregelen t.o.v. energieverbruik kunnen toch onvoorziene gebreken tot gevolg hebben. In mijn job in de techniek is het mijn taak het stukje falend techniek te verhelpen.