De aardlekschakelaar schakelt uit

De aardlekschakelaar in de meterkast zorgt er voor dat de huisinstallatie goed wordt beveiligd. Indien er een kleine stroom vloeit tussen de aansluitdraden (van de stekker) en de aarde zal het falend toestel uit worden geschakeld.

Isolatiemeting van een (gedemonteerd) verwarmingselement

Met een VDE veiligheidsmeter wordt er een gelijkspanning van 600V tussen de aansluitingen en de aarde geplaatst waardoor de isolatiewaarde kan worden gemeten. In bovenstaande afbeelding is de isolatieweerstand veel te laag en zal bij ingebruikname de aardlekschakelaar worden ingeschakeld.

Let op!!! Instaleer een inductiekookplaat nooit op gescheiden alamats! Maak gebruik van een enkele aardlekautomaat voor de meerdere groepen van de kookplaat. De inductiekookplaat zal de stromen dusdanig moeten verdelen dat deze het maximale niet overschrijdt. Bij gebruikmaking van meerdere losse Alamats zal deze in gebruikname een verschil tussen de beide groepen waarnemen waardoor een van de alamats zal uitschakelen!

inductiekookplaat aansluiten op gescheiden alamats zal deze doen uitschakelen
inductiekookplaat aansluiten op gescheiden alamats zal deze doen uitschakelen. Gebruik enkel zekeringautomaten (met een gemeenschappelijke aardlekautomaat)!!!

De No-Frost koel- vrieskast moeten we in de praktijk toch zo nu en dan zelf volledig ontdooien.

De Amerikaanse koelkasten waren vroeger al voorzien van No-Frost techniek. Bij No-Frost techniek wordt de koude in de kast gevormd d.m.v. een interne radiator-vormige verdamper. Een ventilator zal hierbij de koude door de kast verplaatsen / verdelen.
Geen omkijken en niet zelf telkens te hoeven ontdooien. Echter elk extra component (ventilator) kost wel meer energie om het proces uit te laten voeren.

Jaren terug speelde energieverbruik een mindere mate van prioriteit. Vandaag de dag draait alles om energieverbruik. Van hogerhand wordt alles gedwongen het energieverbruik te beperken. Dat is goed. Maar als de ontwerpen dusdanig onder druk staan dat ze in de ideale omstandigheden zo gunstig mogelijkfunctioneren, kunnen er in de afwijkende situaties ongewenste bijverschijnselen ontstaan.

Links rijpvorming tgv een deur die langere tijd heeft opengestaan

Een deur kan per ongeluk deels open blijven staan. Door een slechte externe ventilatie (warmteafgifte) kan het koelproces verstoord worden en kunnen er langere draaitijden van de compressor ontstaan.
De verdamper moet (intern) om de zoveel tijd ontdooit worden door een elektrisch verwarmingselement. Deze zal in de regel zuinig staan afgesteld. (laag energieverbruik)

Zo kan er een situatie ontstaan waarbij de verdamper geheel dichtslibt met ijs. Het gevolg is dat de luchtstroom hierdoor wordt beperkt en de koude niet meer verspreid wordt.
De koelcapaciteit zal tenslotte geheel afnemen.

Een dichtgeslibde verdamper van een no-frost systeem. De luchtstroom zal hierdoor worden beperkt.

Om dit te herstellen zullen we het koelsysteem alsnog volledig moeten ontdooien. Het zal duidelijk zijn dat het ontdooien van en kleine compacte verdamper in een goed geïsoleerde kast, langere tijd vergt.

Ventilatierooster koel- vrieskast geblokkeerd? Dan is het afwachten op het moment dat deze helemaal niet meer functioneert.

Het is niet de bedoeling het ventilatierooster van de koel(vries) kast te blokkeren. Lopen er muisjes in de keuken? Loopt er een koude luchtstroom uit het rooster? Afplakken met tape van de ventilatieopening van de koeler zal het energieverbruik in sterke mate doen verhogen. Bovendien zal de levensduur van het apparaat drastisch worden beperkt.

Een afgeplakt ventilatierooster. Gevolg is geen aanvoer van frisse (koel)lucht

Ook aan de bovenzijde van de inbouwkast dient men de ruimte vrij te houden voor een optimale warmteafgifte. Dus, het is belangrijk de bovenkasten niet geheel af te sluiten en/of de ruimte aan de achterzijde (boven) vrij te houden van dozen enz.

Een optimale (en zuinige) koelwerking hangt geheel samen met een goede warmteafgifte van het koelapparaat.
Als de lucht aan de bovenzijde goed afgevoerd kan worden, dan pas kan er frisse koudere lucht aan de onderzijde aangezogen worden

Veelvuldig kort en minder warm wassen zal resulteren in waterniveau-fouten.

Met de stijgende energieprijzen kan het aantrekkelijk zijn om de vaatwasser dusdanig in te stellen dat programma’s worden gekozen met (te) lage temperaturen. Ook het verkorten van het wasprogramma geniet de voorkeur. Dit is zuiniger in gebruik.
Echter is er een grote kans dat er resten in de vaatwasser achterblijven die niet geheel op zullen lossen en/of af worden gevoerd.

Deze resten kunnen de waterhuishouding van de vaatwasser verkeerd beïnvloeden waardoor er een waterniveau fout kan ontstaan.
De besturing zou kunnen blijven afpompen omdat er geen signaal wordt ontvangen dat al het water al is afgevoerd.

Achtergebleven etensresten tonen een verkeerd programmagebruik.

Voor een juiste afbraak en afvoer van etensresten is een minimale temperatuur en was intensiteit nodig.
Korte minder warme wasprogramma’s voldoen hier over het algemeen niet aan! Ook kan het merk wasmiddel verschil geven in de afbraak van etensresten.

Veelvuldig wassen op het eco programma is niet zaligmakend
Of we kunnen koken in de vaatwasser?……….. Een doorgespoten / gereinigde luchtkamer geeft een prima bouillon.

Ongedierte zoekt de warmte op van de elektronica

Het is niet altijd te voorkomen maar ongedierte kan een hoop schade brengen aan elektrische apparaten.
Omdat er veelvuldig gebruik wordt gemaakt van tip toetsen zal er een stukje elektronica constant in bedrijf zijn. (Stand-by staan).
In bedrijf zijn betekent ook warmte. Mieren, naaktslakken en zelfs muizen kunnen de warmte opzoeken. Deze plaatsen kunnen echter wel gevaarlijk zijn door de hoge voedingsspanningen. Vaak resulteert dit tot bestrijding van het ongedierte maar ook tot een beschadigde printplaat.

Naaktslak op printplaat
Defecte spanningsregelaar
Mieren in de voedingsprint
defecte printplaat door ongedierte.
Kortsluiting in elektrische verbindingen door ongedierte op de printplaat
Kortsluiting in elektrische verbindingen door ongedierte op de printplaat

Een beschadigde printplaat betekent in de regel ook hoge reparatiekosten. Het is niet altijd te voorkomen maar let op omgevingstemperaturen en op sporen in het keukenkastje.

Schade aan de inductie glasplaat? Herstel dit direct voordat de reparatiekosten nog hoger oplopen door falende elektronica.

Een ongeluk zit in een klein hoekje , wordt gezegd.
Een uit een bovenkastje vallend kruiden potje. Stoten met een pan tegen de zijkant van de kookplaat. Een vallende wijnfles.
De glasplaat van een inductiekookplaat bestaat uit gelaagd veiligheidsglas wat behoorlijk sterk is.
Echter, bij een stotend voorwerp met een klein oppervlak en/of een groot drukpunt is het mogelijk dat de glasplaat kan barsten. Soms begint het met een onschuldige buts aan de zijkant / rand van de kookplaat. Deze zijn in de regel nog onschuldig.
Loopt de barst over het gehele kook oppervlak, dan is het mogelijk dat bij morsen of overkoken dit vocht in de elektronica kan dringen. Bij een klein butsje aan de zijkant kan gerust veilig verder gekookt worden.

Pas op voor doordringend vocht bij een gebarsten inductie glasplaat. Dit kan mogelijk tot nog hogere reparatiekosten leiden.

Bij lekken van kookvocht door de barst bestaat er de kans dat de elektronica onder de glasplaat onherstelbaar zal beschadigen. Dit maakt dat de reparatiekosten onnodig nog hoger op zullen lopen.
In de regel is de glasplaat te demonteren en separaat te vervangen.

Gebruik nooit kit om de glasplaat aan te sluiten op het werkblad. Een eenzijdig plakbare afsluitband is voldoende en vereist om te voorkomen dat er geen vocht tussen glasplaat en werkblad kan doordringen. Het mag duidelijk zijn dat bij ontbreken van deze band ook schade aan elektronica kan ontstaan.
Wordt er toch kit toegepast? De kans dat de glasplaat bij demontage van de kookplaat alsnog barst is dan zeer groot.

Juiste inbouw van keukenapparatuur (zorgt voor lagere arbeidskosten bij onderhoud)

Om inbouwapparaten zo efficiënt mogelijk te onderhouden en/of te repareren is het raadzaam deze wel juist in te bouwen.
Ook stekkers dienen gemakkelijk toegankelijk te zijn.
Het is raadzaam keukenplinten gemakkelijk verwijderbaar te maken. Het is vervelend dat er bij demontage onderdelen stuk kunnen gaan of beschadigen omdat delen te strak zijn gemonteerd. Dit geldt ook als er een verhoogde vloer voor de plint wordt gemonteerd. Het zal meestal leiden tot een teleurstellend uitgesteld servicebezoek.
Ook bij overige werkzaamheden zoals egaliseren, elektra aanpassen enz moeten we blijven opletten!

Tip; met een vlonder / houten plaat onder de vaatwasser, is deze in de regel snel en doeltreffend uit te bouwen. (De vlonder ligt dan hoger dan de bestaande vloer)

Ondervloer met cement gestort, Deze vaatwasser staat als een huis
Voet van de vaatwasser in de egaline
Uitbouwen / naar voren schuiven zal in deze inbouwsituatie een uitdaging zijn

Voorkom struikelen en hoge reparatiekosten door de vaatwasserdeur niet onnodig open te laten staan.

Zorg er voor dat de vaatwasser deur indien niet in gebruik, gewoon gesloten is. Als de deur van de vaatwasser onnodig open blijft staan, kunnen we er over struikelen. Kinderen kunnen het als zitbankje gebruiken, waar de scharnieren niet tegen bestand zijn. De deurscharnieren hebben een maximale grens van de toegestane kracht. Als deze grens wordt overschreden kan de deur (scharnieren) doorbuigen. Vaak is dit merkbaar als de deur niet meer goed in de vergrendeling valt. Een onnodige dure reparatie is dan het gevolg.

Openstaande vaatwasser deur. De openingshoek is groter dan 90 graden
Bij de ernstige gevallen zal de deur geheel vervangen moeten worden.

Zorg dat de vaatwasserdeur gesloten is als deze niet in gebruik is. Dit voorkomt valpartijen in de keuken en onnodig hoge reparatiekosten.
De onderkorf zal bij deze afwijkende openingshoek gemakkelijk naar voren rollen en mogelijk uit het toestel vallen. Een slecht sluitende deur en eventueel “open springen” tijdens het wasproces kan mogelijk het gevolg zijn.

Als de elektrische behandelstoel niet meer reageert op de bediening.

Na jarenlang trouwe dienst van de elektrische behandelstoel kan er dan toch wel eens iets aan de techniek falen.

Lastig is het als de stoel en of de voetsteunen niet meer met de druk op de knop te verstellen zijn.

Mooi is het dan wel, dat door het vervangen van enkele componenten de voetjes weer van de vloer kunnen.

Linak CB09 control box voor de elektrische behandelstoel
Elektrische behandelstoel

Help, De Stoomoven doet het niet meer

Net zoals bij de koffiemachine is ook de stoomoven afhankelijk van regelmatig onderhoud van de stoomgenerator. Ten eerste is het verstandig bij eerste ingebruikname de waterhardheid juist in te stellen. Vervolgens dienen we dan wel het ontkalkingsprogramma uit te voeren als de ontkalk melding op het display verschijnt.
Stellen we dit uit dan kan er toch onverhoopt kalkvorming in de machine ontstaan. Het water wordt tot hoge temperaturen boven de 50 opgewarmd. Op tijd ontkalken is dus zeer belangrijk om extra kosten te voorkomen.

Kalkvorming in de leidingen van een stoomoven

Een Stoomoven begint met innemen van vers water uit de watercontainer. Vervolgens wordt het water dusdanig opgewarmd om zo de stoom te genereren.
Na gebruik zal het water worden teruggepompt om de volgende kooksessie opnieuw op te kunnen starten met schoon water.
Indien er kalkvorming in de leidingen is ontstaan zal dit de doorstroming van het water beperken. Tenslotte zal het verwarmingselement zijn warmte beperkt af kunnen geven door de ontstane kalklaag. Een defect aan het verwarmingselement is dan onvermijdelijk.

Kalkvorming in de leidingen van een stoomoven.

Bij het uitstellen van ontkalken zal de kalkvorming blijven optreden totdat een reparatie onvermijdelijk is.

Tip gebruik bij voorkeur (kalkvrij) water bijvoorbeeld uit een Brita kan

kalkvorming in de ovenruimte van stoomoven

Te weinig ontkalkt? Binnen in de ovenruimte is de kalkvorming dan ook meestal zichtbaar!

Het mooie van techniek is dat het altijd in beweging is. Er wordt iets gecreëerd, en al gaande het proces vinden er verbeteringen plaats. Onderweg kan er ook wel eens wat falen. Een kritische kijk naar kostprijs en telkens veranderende milieuvriendelijke materialen, besparende maatregelen t.o.v. energieverbruik kunnen toch onvoorziene gebreken tot gevolg hebben. In mijn job in de techniek is het mijn taak het stukje falend techniek te verhelpen.