Ventilatierooster koel- vrieskast geblokkeerd? Dan is het afwachten op het moment dat deze helemaal niet meer functioneert.

Het is niet de bedoeling het ventilatierooster van de koel(vries) kast te blokkeren. Lopen er muisjes in de keuken? Loopt er een koude luchtstroom uit het rooster? Afplakken met tape van de ventilatieopening van de koeler zal het energieverbruik in sterke mate doen verhogen. Bovendien zal de levensduur van het apparaat drastisch worden beperkt.

Ook aan de bovenzijde van de inbouwkast dient men de ruimte vrij te houden voor een optimale warmteafgifte.

Een optimale koelwerking hangt geheel samen met een goede warmteafgifte van het koelapparaat

Veelvuldig kort en minder warm wassen zal resulteren in waterniveau-fouten.

Met de stijgende energieprijzen kan het aantrekkelijk zijn om de vaatwasser dusdanig in te stellen dat programma’s worden gekozen met (te) lage temperaturen. Ook het verkorten van het wasprogramma geniet de voorkeur. Dit is zuiniger in gebruik.
Echter is er een grote kans dat er resten in de vaatwasser achterblijven die niet geheel op zullen lossen en/of af worden gevoerd.

Deze resten kunnen de waterhuishouding van de vaatwasser verkeerd beïnvloeden waardoor er een waterniveau fout kan ontstaan.
De besturing zou kunnen blijven afpompen omdat er geen signaal wordt ontvangen dat al het water al is afgevoerd.

Achtergebleven etensresten tonen een verkeerd programmagebruik.

Voor een juiste afbraak en afvoer van etensresten is een minimale temperatuur en was intensiteit nodig.
Korte minder warme wasprogramma’s voldoen hier over het algemeen niet aan! Ook kan het merk wasmiddel verschil geven in de afbraak van etensresten.

Veelvuldig wassen op het eco programma is niet zaligmakend
Of we kunnen koken in de vaatwasser?……….. Een doorgespoten / gereinigde luchtkamer geeft een prima bouillon.

Ongedierte zoekt de warmte op van de elektronica

Het is niet altijd te voorkomen maar ongedierte kan een hoop schade brengen aan elektrische apparaten.
Omdat er veelvuldig gebruik wordt gemaakt van tip toetsen zal er een stukje elektronica constant in bedrijf zijn. (Stand-by staan).
In bedrijf zijn betekent ook warmte. Mieren, naaktslakken en zelfs muizen kunnen de warmte opzoeken. Deze plaatsen kunnen echter wel gevaarlijk zijn door de hoge voedingsspanningen. Vaak resulteert dit tot bestrijding van het ongedierte maar ook tot een beschadigde printplaat.

Naaktslak op printplaat
Defecte spanningsregelaar
Mieren in de voedingsprint

Een beschadigde printplaat betekent in de regel ook hoge reparatiekosten. Het is niet altijd te voorkomen maar let op omgevingstemperaturen en op sporen in het keukenkastje.

Schade aan de inductie glasplaat? Herstel dit direct voordat de reparatiekosten nog hoger oplopen door falende elektronica.

Een ongeluk zit in een klein hoekje , wordt gezegd.
Een uit een bovenkastje vallend kruiden potje. Stoten met een pan tegen de zijkant van de kookplaat. Een vallende wijnfles.
De glasplaat van een inductiekookplaat bestaat uit gelaagd veiligheidsglas wat behoorlijk sterk is.
Echter, bij een stotend voorwerp met een klein oppervlak en/of een groot drukpunt is het mogelijk dat de glasplaat kan barsten. Soms begint het met een onschuldige buts aan de zijkant / rand van de kookplaat. Deze zijn in de regel nog onschuldig.
Loopt de barst over het gehele kook oppervlak, dan is het mogelijk dat bij morsen of overkoken dit vocht in de elektronica kan dringen. Bij een klein butsje aan de zijkant kan gerust veilig verder gekookt worden.

Pas op voor doordringend vocht bij een gebarsten inductie glasplaat. Dit kan mogelijk tot nog hogere reparatiekosten leiden.

Bij lekken van kookvocht door de barst bestaat er de kans dat de elektronica onder de glasplaat onherstelbaar zal beschadigen. Dit maakt dat de reparatiekosten onnodig nog hoger op zullen lopen.
In de regel is de glasplaat te demonteren en separaat te vervangen.

Gebruik nooit kit om de glasplaat aan te sluiten op het werkblad. Een eenzijdig plakbare afsluitband is voldoende en vereist om te voorkomen dat er geen vocht tussen glasplaat en werkblad kan doordringen. Het mag duidelijk zijn dat bij ontbreken van deze band ook schade aan elektronica kan ontstaan.
Wordt er toch kit toegepast? De kans dat de glasplaat bij demontage van de kookplaat alsnog barst is dan zeer groot.

Juiste inbouw van keukenapparatuur (zorgt voor lagere arbeidskosten bij onderhoud)

Om inbouwapparaten zo efficiënt mogelijk te onderhouden en/of te repareren is het raadzaam deze wel juist in te bouwen.
Ook stekkers dienen gemakkelijk toegankelijk te zijn.
Het is raadzaam keukenplinten gemakkelijk verwijderbaar te maken. Het is vervelend dat er bij demontage onderdelen stuk kunnen gaan of beschadigen omdat delen te strak zijn gemonteerd. Dit geldt ook als er een verhoogde vloer voor de plint wordt gemonteerd. Het zal meestal leiden tot een teleurstellend uitgesteld servicebezoek.
Ook bij overige werkzaamheden zoals egaliseren, elektra aanpassen enz moeten we blijven opletten!

Tip; met een vlonder / houten plaat onder de vaatwasser, is deze in de regel snel en doeltreffend uit te bouwen. (De vlonder ligt dan hoger dan de bestaande vloer)

Ondervloer met cement gestort, Deze vaatwasser staat als een huis
Voet van de vaatwasser in de egaline
Uitbouwen / naar voren schuiven zal in deze inbouwsituatie een uitdaging zijn

Voorkom struikelen en hoge reparatiekosten door de vaatwasserdeur niet onnodig open te laten staan.

Zorg er voor dat de vaatwasser deur indien niet in gebruik, gewoon gesloten is. Als de deur van de vaatwasser onnodig open blijft staan, kunnen we er over struikelen. Kinderen kunnen het als zitbankje gebruiken, waar de scharnieren niet tegen bestand zijn. De deurscharnieren hebben een maximale grens van de toegestane kracht. Als deze grens wordt overschreden kan de deur (scharnieren) doorbuigen. Vaak is dit merkbaar als de deur niet meer goed in de vergrendeling valt. Een onnodige dure reparatie is dan het gevolg.

Openstaande vaatwasser deur. De openingshoek is groter dan 90 graden

Zorg dat de vaatwasserdeur gesloten is als deze niet in gebruik is. Dit voorkomt valpartijen in de keuken en onnodig hoge reparatiekosten.
De onderkorf zal bij deze afwijkende openingshoek gemakkelijk naar voren rollen en mogelijk uit het toestel vallen. Een slecht sluitende deur en eventueel “open springen” tijdens het wasproces kan mogelijk het gevolg zijn.

Als de elektrische behandelstoel niet meer reageert op de bediening.

Na jarenlang trouwe dienst van de elektrische behandelstoel kan er dan toch wel eens iets aan de techniek falen.

Lastig is het als de stoel en of de voetsteunen niet meer met de druk op de knop te verstellen zijn.

Mooi is het dan wel, dat door het vervangen van enkele componenten de voetjes weer van de vloer kunnen.

Linak CB09 control box voor de elektrische behandelstoel
Elektrische behandelstoel

Help, De Stoomoven doet het niet meer

Net zoals bij de koffiemachine is ook de stoomoven afhankelijk van regelmatig onderhoud van de stoomgenerator. Ten eerste is het verstandig bij eerste ingebruikname de waterhardheid juist in te stellen. Vervolgens dienen we dan wel het ontkalkingsprogramma uit te voeren als de ontkalk melding op het display verschijnt.
Stellen we dit uit dan kan er toch onverhoopt kalkvorming in de machine ontstaan. Het water wordt tot hoge temperaturen boven de 50 opgewarmd. Op tijd ontkalken is dus zeer belangrijk om extra kosten te voorkomen.

Kalkvorming in de leidingen van een stoomoven

Een Stoomoven begint met innemen van vers water uit de watercontainer. Vervolgens wordt het water dusdanig opgewarmd om zo de stoom te genereren.
Na gebruik zal het water worden teruggepompt om de volgende kooksessie opnieuw op te kunnen starten met schoon water.
Indien er kalkvorming in de leidingen is ontstaan zal dit de doorstroming van het water beperken. Tenslotte zal het verwarmingselement zijn warmte beperkt af kunnen geven door de ontstane kalklaag. Een defect aan het verwarmingselement is dan onvermijdelijk.

Kalkvorming in de leidingen van een stoomoven.

Bij het uitstellen van ontkalken zal de kalkvorming blijven optreden totdat een reparatie onvermijdelijk is.

Tip gebruik bij voorkeur (kalkvrij) water bijvoorbeeld uit een Brita kan

Een zuinige vaatwasser behoudt je door m goed te onderhouden.

De nieuwe zuinige (vaat(was)machine zijn vele malen zuiniger in gebruik van energie en water. Om deze zuinige wasprocessen goed te laten verlopen dien wij zelf bewust deze processen te controleren. Met minder water wordt het wasproces kritischer. Als het filter van de vaatwasser er nooit uit wordt genomen om deze even te reinigen dan is de kans dat de vaat er vuil uit komt erg groot. En dan wast die niet meer schoon na een half jaar in gebruik. Het is zo simpel.
Geen defecte vervuilingssensor. Geen defecte besturing. Gewoon beginnen bij het begin. Schoonmaken!

Vervuild filter beperkt de doorstroming van het water

Het continue rond pompende water wordt beperkt door het vervuilde filter. Resultaat een slechtere doorstroming met als gevolg slecht of niet draaiende sproeiarmen.

Lees de gebruiksaanwijzing en draai de bekerzeef los en spoel deze regelmatig schoon.
Vervuilde bekerzeef van de vaatwasser

Een vaatwasser is geen afvalbak. Voorspoelen doet die zelf. Haal wel de grove delen van de borden/pannen voordat deze worden beladen. Eierschalen, pitten plastic wordt niet opgelost tijdens het wasproces. Bij niet wegnemen zal het watercirquit verstopt raken.

Enkel de bekerzeef leeghalen is niet voldoende ! Veelvuldig wassen op het eco programma zonder het microfilter te reinigen verstopt op den duur de waterflow.
Een vervuilde bekerzeef beperkt de doorstroming naar de sproeiarmen

Tip : Als de deur van de vaatwasser wordt geopend terwijl het was- programma nog niet is beëindigd.
Het water gaat niet van zelf weg.
De pomp is niet stuk. Zet de machine uit (reset) en selecteer een nieuw programma. Een vaatwasser begint altijd met (af)pompen.

Waarom een goede pan essentieel is met koken op inductie

Een kwalitatief goede pan is zeer belangrijk om goed efficiënt te kunnen koken.
Bij inductie wordt d.m.v. een magnetisch veld een magnetiseerbare pan opgewarmd. De capaciteit van de warmteoverdracht is hierbij sterk afhankelijk van de kwaliteit van de pan. (Alle waar naar zijn geld)

Een stalen pan (soms bestaande uit lagen, (waardoor de warmte goed wordt verdeeld) geeft over het algemeen goed de warmte door.
De pan bodem moet echter wel goed vlak zijn. Wiebelt de pan of is deze hol dan dient deze vervangen te worden. Naast het feit dat het vet weg trekt uit het midden van de bodem kan er lucht onder het midden van de pan ontstaan. In het ergste geval kan dit een meetfout geven aan de elektronica waardoor deze te veel belast kan worden.

Een ander veel gebruikte pan is de Aluminium pan waarbij de bodem is voorzien van een metalen rasterwerk die de warmte door moet geven aan de pan. Deze pan heeft dan wel het voordeel dat het licht in gebruik is. Echter het rendement is lager dan een volledig stalen pan. (Het aan de kook krijgen duurt langer).
Wees bij de laatste pan voorzichtig met de boost functie. Gebruik deze functie liever niet. De pan kan hierbij snel vervormen , krom trekken.

In het onderstaande voorbeeld hebben we twee pannen met de zelfde pan diameter. Beide ingesteld op stand 9
De rechter stalen pan verbruikt ongeveer 9 Ampere en is relatief snel op temperatuur.
De linker pan daarentegen (Dit is dan een uitzondelijk slecht exemplaar) blijft de stroomsterkte steken op 1,3 Ampere. De klant klaagde dan ook dat het product slecht tot niet warm werd.
Na deze meting is de proef op de som genomen om de twee pannen van plaatst te wisselen om uit te sluiten dat de afwijking niet uit de kookplaat afkomstig zou zijn.

Een geëmallieerde pan is prima geschikt voor inductie mits deze vlak is. Let er op dat het emaille niet is beschadigd!
Een kale, beschadigde plek kan de glasplaat flink doen beschadigen. Dit valt in de regel niet onder de garantie en kan een dure reparatie tot gevolg hebben.

Het mag duidelijk zijn dat deze pan met de bolle panbodem niet geschikt is om op inductie te koken.

Bekijk de onderstaande video voor de nieuwste ontwikkelingen op kookgebied. Hierbij kan iedereen k°ken (in een gezond leefklimaat ) als een Chef.

Om zo gezond mogelijk te koken (bakken) dient elk bakproduct afgestemd te worden op de baktemperatuur. Elk product heeft een andere temperatuur (Rookpunt) waarbij het vet begint te ontbinden en schadelijke gassen kunnen ontstaan. Het is dus raadzaam deze temperaturen niet te overschrijden.

ProductRookpunt °C
Olijfolie extra vierge160 °C
(Room)boter 177 °C
Kokosolie177 °C
Koolzaadolie204 °C
Olijfolie vierge216 °C
ZonnebloemolieOngeraffineerd107 °C
Zonnebloemolie227 °C
Maïsolie232 °C
Arachideolie PindaolieGeraffineerd232 °C
OlijfolieGeraffineerd242 °C
Rijstolie255 °C
Reuzel 182 °C
SojaolieOngeraffineerd160 °C
SojaolieHalf geraffineerd177 °C
SojaolieGeraffineerd232 °C
Amandelolie216°C

Het mooie van techniek is dat het altijd in beweging is. Er wordt iets gecreëerd, en al gaande het proces vinden er verbeteringen plaats. Onderweg kan er ook wel eens wat falen. Een kritische kijk naar kostprijs en telkens veranderende milieuvriendelijke materialen, besparende maatregelen t.o.v. energieverbruik kunnen toch onvoorziene gebreken tot gevolg hebben. In mijn job in de techniek is het mijn taak het stukje falend techniek te verhelpen. Echter de gebruiker is soms ook debet aan een falend proces. Door onwetendheid en niet lezen van een gebruiksaanwijzing kan het voorkomen dat het een en ander niet naar behoren functioneert. Frappant is wel dat met intrede van de artificial intelligence de gemiddelde mens de eenvoudige oplossingen niet meer ziet. De theoretische mens denkt over het algemeen veel te moeilijk. Het nieuwe werken waarbij de mens veel meer thuis is, ziet en hoort allerlei “problemen” die er eigenlijk niet zijn of altijd al zijn geweest. Zo valt het ineens op dat de koelkast de gehele dag aan en uit schakelt (bang voor de energierekening). Door de tegenwoordige ledverlichting ziet men ineens ijs / rijpvorming op de achterwand van de koelkast die er altijd al aanwezig is geweest met de koelfase. Men hoort geluiden die gewoon bij apparaten of bij een proces horen. Men is helemaal in paniek dat de wasmachine niet functioneert waarbij het niet opvalt dat het gebruikte verlengsnoer met schakelaar en indicatieverlichting is uitgeschakeld. Zonder na denken wordt er een Classic vaatwasmiddel in de aanbieding gekocht. Maar men is even vergeten dat dit een kaal wasmiddel is zonder stoffen om het water te ontharden en een slechter droog resultaat zal geven dan de eerder gebruikte All in One Multitabsals er geen spoelglans wordt gebruikt. Jammer dat er niet altijd voor een duurzame oplossing wordt gekozen. Soms worden apparaten weggegooid voor een draadbreukje of een verstopping in een slang. En ja er zijn gevallen dat een toestel wordt afgedankt door een geactiveerde kindersluiting of demo modus. Zoran Diepstraten.